Viktor Tichák

náměstek primátora Statutárního města Olomouce pro školství, kulturu, cestovní ruch

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. je členem Pirátů od r. 2018.

Je členem MS Olomouc a hostujícím členem MS Ostrava, náměstkem primátora Statutárního města Olomouce pro školství, kulturu, cestovní ruch a komise městských částí. Druhé volební období je tamním zastupitelem a také členem Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje. Mezi jeho politické zájmy patří především kultura, finance, školství, dotační politika, řízení a kontroling příspěvkových organizací, transparence nebo cestovní ruch.

Po absolvování Slovanského gymnázia Olomouc vystudoval českou a německou filologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Doktorský titul získal v oboru německá lingvistika. V průběhu studia absolvoval semestr na Universität Bern ve Švýcarsku. 3 roky působil jako místopředseda Akademického senátu Filozofické fakulty UP a člen Ekonomické komise AS FF UP. V rámci vědecko-výzkumných projektů byl několikrát v zahraničí (Štýrský Hradec, Vídeň, Drážďany, Bad Kissingen, Atlanta, New Orleans). Jeho specializací je kontrastivní lingvistika, morfologie, syntax, slovotvorba a sémantika. Před uvolněním pro výkon politické funkce působil jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako vědecký pracovník na UP v Olomouci. Ve volném čase píše jazykové okénko časopisu Listy Listy.

Mezi jeho zájmy patří politika, hudba (člen kroměřížského sboru ZeSrandy, pravidelný divák ostravské opery, jinak doma u klavíru), jazyky (kromě angličtiny a němčiny se učí maďarsky, italsky a francouzsky), turistika, cestování aj.

viktortichak

Pirátská strana


Lidé

Zuzana Kopková
Zuzana Kopková místopředsedkyňe místního sdružení Pirátů v Olomouci
Martin Eliáš
Martin Eliáš zastupitel Olomouckého kraje, člen MS Olomouc
Václav Ranc
Václav Ranc předseda místního sdružení Pirátů v Olomouci
Poznejte celý náš tým